Werkplek analyse onderscheidt zich in 3 delen: 
-Oriëntering van het klachtenbeeld in relatie met de werkfunctie en werkomgeving en onderzoek van de habituele en huidige houding-en bewegingsfuncties van de betrokkene 
-Daadwerkelijk onderzoek van de werkplek 
-Het geven van individueel gerichte adviezen tevens aanpassing en/of instelling van de werkplek ter beïnvloeding van het klachtenbeeld

Tarieven werkplek onderzoek 
Op locatie € 240,- /werkplek 
Reistijdvergoeding € 110,- + € 0,28/km
Additioneel verslag met toestemming van de betrokkene € 85,- 


Alleen personen met klachten aan het bewegingsapparaat komen in aanmerking voor bovengenoemd onderzoek