Afspraken, inlichtingen en inschrijven.
Op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 023- 5283133 b.g.g. 06 20573557

Telefonisch spreekuur
Voor ingeschreven patiënten is er dagelijks een telefonisch spreekuur van 13.00 tot 13.30 uur.

Adresgegevens wijzigen
Bent u reeds geregistreerd dan kunt u uw adresgegevens indien deze veranderd zijn direct mailen

Consulten
Het eerste diagnostische consult kan 45 minuten duren.
Tijdens uw eerste bezoek neemt de arts uitgebreid notitie van uw klachten en wensen. Voorts vindt er een nauwkeurig lichamelijk onderzoek plaats en bespreekt hij een eerste conclusie, een voorlopig behandelplan en/of advisering van additief onderzoek op basis van zijn ervaring samen en voor zover er een actuele wetenschappelijk gefundeerde kennis over het onderwerp bestaat. Een diagnostische proefbehandeling met mobiliserende technieken kan de conclusie bevestigen indien er een mechanische relatie blijkt. Zo mogelijk adviseert de behandelaar een doelstelling met een omschreven aantal behandelingen.
De tijdsinterval tussen behandelingen is in het algemeen 10 dagen tot 3 weken (3-5 behandelingen).
Gemiddeld duurt een vervolgconsult 20-30 minuten.

Indien de behandelaar huiswerkoefeningen adviseert, dienen deze stipt te worden opgevolgd.
Voor werkplek onderzoek
zie elders...

De tarieven vanaf 1-2-2019

1e Consult € 130,- (1e contact, nieuwe verwijzing of laatste consult ouder dan 12 maanden)
Vervolgconsult € 95,-

Consulten tegen contante betaling. Een pinapparaat is aanwezig.
MSK-onderzoek en-behandeling worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering en belasten niet uw eigen risico van de basisverzekering!

Raadpleeg altijd uw verzekeringsvoorwaarden! Kijk op vergoedingen 2023

Afspraken, binnen 24 uur van te voren afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. Ook als u niet verschijnt, zonder op tijd af te zeggen, zullen wij de afspraak bij u in rekening brengen. U zult daarvoor een nota van ons ontvangen. Dit zogenaamde “No show” tarief wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Een niet nagekomen consult kost u €45,-.